GAMMA -Asociația Institutul de Cercetare și Studiere a Conștiinței Cuantice (Institutul de Psihologie GAMMA) este o organizație non-guvernamentală din Iași, înființată în anul 2011, al cărei scop este promovarea, dezvoltarea, cercetarea și inițiativa pentru activități în domeniul psihologiei, psihoterapiei și sănătății mintale, în special prin programe de formare, ateliere, servicii psihologice și asistență psihologică, consiliere, psihoterapie și formare de specialiști; de asemenea, un alt scop este facilitarea cooperării dintre specialiștii români din domeniile menționate mai sus și alți specialiști din zona internațională.

IAiRS – Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego cu sediul în Lublin, Polonia este o organizație non-profit înființată în 2012. Prin activitățile sale, fundația își propune să sprijine tinerii și adulții în dezvoltarea lor personală și socială prin educație non-formală în ateliere, proiecte locale și internaționale.
ASPAYM Castilla y León este o organizație dedicată profesional persoanelor cu dizabilități, care oferă servicii multidisciplinare, vaste și personalizate, deschise tuturor membrilor societății, oriunde s-ar afla, pentru a-i ajuta să-și dezvolte proiectul de viață, prin împuternicire și apărarea egalității de șanse, precum și a unei societăți mai incluzive.
CEIPES – Centrul Internațional pentru Promovarea Educației și Dezvoltarii este o organizație non-profit cu sediul în Palermo, Italia. CEIPES are expertiză în educație, inovare și management de proiect în diferite programe europene care abordează educația și dezvoltarea capacităților diferitelor grupuri țintă. De asemenea, promovează învățarea pe tot parcursul vieții, formarea profesională și antreprenoriatul, cu scopul de a spori oportunitățile pentru tineri și adulți de a îmbunătăți și de a dobândi competențe și, prin urmare, de a spori capacitatea de angajare și incluziunea acestora.
Associação Check-IN – Cooperação e Desenvolvimento este o organizație non-profit, fondată în 2010, cu sediul în Beja, care operează și în Lisabona, Portugalia. Check-IN lucrează în strânsă cooperare cu entități publice și private, participând activ la activități de îmbunătățire a calității vieții. Ca obiective principale ale ONG-ului, se numără promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, încurajarea și promovarea integrării sociale, educația pentru dezvoltare durabilă și antreprenoriatul social.
Sari la conținut