O projekcie

Projekt „The Book of Life – Write your own bestseller!” to ponadnarodowa i międzysektorowa współpraca, w ramach której 5 organizacji z 5 krajów europejskich (Rumunia, Włochy, Hiszpania, Portugalia i Polska) działających na rzecz młodzieży rozwija, testuje i wdraża innowacyjne, pozaformalne metody pracy z młodzieżą młodych ludzi, poprzez łączone techniki ekspresyjne, aby zwiększyć ich zaangażowanie w życie społeczności, zmotywować ich do stania się własnym architektem życia i nauczyć ich, jak uzyskać niezależność, budować zdrowy styl życia, zarówno osobisty, jak i zawodowy.

 

Cele

1

O1. Zwiększenie zdolności młodych ludzi do zaplanowania i realizacji zdrowego stylu życia (fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, relacyjnego) poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi, w procesie rozwoju osobistego i zawodowego.

2

O2. Podniesienie jakości nieformalnych działań na rzecz młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i rozpowszechnienie zestawu narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego dla młodych ludzi, a także zintegrowanego programu interwencyjnego, z którego osoby pracujące z młodzieżą mogą korzystać w celu wspierania umiejętności podejmowania decyzji w niezależnym życiu młodych ludzi.

3

O3. Zwiększenie zdolności organizacyjnej 5 europejskich organizacji młodzieżowych, wykorzystanie nieformalnych narzędzi ukierunkowanych na rozwój osobisty młodych ludzi oraz opracowanie zrównoważonych metod pracy w obszarze młodzieży.

Rezultaty

„The Book of Life – Write your own bestseller” będzie zestawem narzędzi rozwoju osobistego w obszarze młodzieży. Będzie to konkretny przewodnik, wspierający młodych ludzi w procesie inicjacji do samodzielnego życia, budowania zdrowego stylu życia. Jednocześnie będzie odpowiedzią na potrzeby osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, które pracują z tą grupą docelową.Zawartość zestawu narzędzi ma na celu zaplanowanie życia, podniesienie samooceny oraz redukcję problemów lub dość nasilonych objawów psychicznych, które pojawiają się na tym etapie życia młodzieży.

„The Book of Life” – podręcznik wyjścia z domu

Jest to podręcznik opisujący systemową teorię zmiany, etapy cyklu życia rodziny oraz zmiany i wyzwania pojawiające się na etapie rozpoczynania samodzielnego życia. Zajmie się również aspektami związanymi z zarządzaniem tymi zmianami, takimi jak zarządzanie czasem i zasobami, planowanie kariery i wybór drogi, co oznacza funkcjonalny związek i jakie są adaptacyjne wyzwania związane z założeniem własnej rodziny, negocjowanie granic w celu uzyskania niezbędnej niezależność i świadome podejmowanie decyzji za siebie.

„Tips & Tricks for Life” – narzędzia życiowe w formie

Adresowana jest do młodych ludzi, mogą w niej znaleźć wskazówki dotyczące wychodzenia z domu, zdrowego trybu życia, relacji, zarządzania czasem i finansami oraz pracy w zespole. Ponadto mogą znaleźć karty pracy do podejmowania ważnych decyzji w życiu osobistym i zawodowym oraz do oceny swoich etapów cyklu życia i rozwoju człowieka, a także ćwiczenia do odkrywania wyzwań życiowych i odkrywania strategii radzenia sobie z nimi.

Mój bestseller – Podróż bohatera

Jest to program rozwoju osobistego realizowany poprzez 6 warsztatów wykorzystujących jako główną metodę edukację pozaformalną, która odbywa się w formie 18 godzin rzeczywistego spotkania, prowadzonego przez trenera, psychoterapeutę lub pracownika młodzieżowego. Broszura zawierająca ten program to program skierowany do osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, który oprócz struktury warsztatów zawiera również część teoretyczną z perspektywy specjalistów, wyjaśniającą, w jaki sposób mogą oni ułatwić wszystkie te zmiany poprzez zajęcia grupowe lub w indywidualnych kontaktach z młodzieżą.

Witryna internetowa

Witryna internetowa jest końcową częścią wyników. Specjalna przestrzeń stworzona do gromadzenia niezbędnych zasobów podzielona na dwie sekcje. Pierwsza adresowana jest do młodych ludzi, którzy są w początkowej fazie samodzielnego życia. W jej ramach, oprócz bezpłatnych materiałów the book of life” do pobrania, znajdą specjalistyczne artykuły dotyczące zdrowego stylu życia, podejmowania decyzji, zarządzania finansami I czasem oraz rozwoju osobistego I zawodowego. Druga część będzie skierowana do osób pracujących z młodzieżą I organizacji młodzieżowych, w jej ramach będzie dostępny bezpłatnie program rozwoju osobistego, m.In. Specjalistyczne artykuły. Ponadto będzie miejsce na kontakt z zespołem projektowym, który opracował wszystkie te materiały.

Aktualności

The Book of Life – Celebrating the work done

The Book of Life – Celebrating the work done

The consortium of The Book of Life (2020-2-RO01-KA205-080635) met on the 31st of January and 1st of February for the last time in presence in Palermo hosted by the partner CEIPES. The two days meeting was centered on the conclusion of the final result: The Book of...

The consortium met in Poland

The consortium met in Poland

On Monday 6 and Tuesday 7 of September, the consortium of the project The Book of Life met for the first time in presence for their 3rd Transnational Meeting. The meeting was held in Lublin, Poland, hosted by the partners IAiRS. After an update about the status of the...

The Learning, Teaching and Training Activities in Beja

The Learning, Teaching and Training Activities in Beja

In the framework of the Erasmus+ KA2 project, The Book of Life: write your own bestseller, a training on youth personal development was held in Beja, Portugal, hosted by the partner Check-in. From 1st till the 4th of February the Learning, Training and Teaching...

Partnerzy

Skip to content